Enlarge text
Print
It-sikkerhed


It-sikkerhed
Whistleblowerportalen bliver leveret af og er hostet hos GotEthics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet.

GotEthics A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Håndteringen af personlige oplysninger er underlagt strenge kontroller og procedurer og overholder derfor lovgivningen om behandling af persondata samt god skik inden for området.

Systemet logger ikke IP-adresser og benytter ikke cookies, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Hvis en indberetning er foretaget fra en computer, der er på Københavns Kommunes netværk, er der en (teoretisk) risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i kommunens log. Denne (teoretiske) risiko kan elimineres ved at foretage anmeldelsen fra en computer, der ikke er på Københavns Kommunes netværk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte: 

WHISTLEBLOWERORDNINGEN
I KØBENHAVNS KOMMUNE

Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Telefon: 33 66 14 00