Enlarge text

Velkommen til Whistleblowerportalen


Whistleblowerportalen er en af flere indgange til Whistleblowerordningen i Københavns Kommune.

Ordningen er vedtaget af Borgerrepræsentationen og er etableret hos Borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. Her på portalen kan du som ansat i kommunen eller som samarbejdspartner indgive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Hvis du ønsker at være anonym, anbefaler vi, at du indgiver oplysninger til whistleblowerordningen via denne portal.
Læs mere »

Hvilke oplysninger?
Kan du være anonym?
Information om

Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Du kan indgive oplysninger anonymt til Whistlblowerportalen. Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer - heller ikke i vedhæftede dokumenter.
Du kan vælge at følge med i sagen og få en opfølgende dialog med Borgerrådgiveren. Det kan være en god idé at følge med i sagen, fordi Borgerrådgiveren måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med behandlingen af oplysningerne. Eventuel anonymitet opretholdes, hvis du følger sagen og er i dialog med Borgerrådgiveren.